Produkter

Vår produkt, Radovac

Här kan du hitta mer information om våra speciellt framtagna radonsugar, Radovac 230M och Radovac 230S

Radovac radonsugar

Vi är marknadsledare på radonsugar i Skandinavien, med majoritetsandelar i både Sverige och Norge. De flesta som behöver hjälp med radonsanering vänder sig till en fackman med erfarenhet av radonsanering. Här hittar du professionella installatörer som använder sig av Radovac™ radonsugar. Vill du sköta installationen själv kan du köpa våra produkter via någon av våra återförsäljare.

Radovac 230M

En radonsug med mycket hög prestanda i litet format som vanligen lämpar sig för normalstora och större villor/flerbostadshus. Ansluts direkt till ett jordat uttag. 

Radovac 230M kännetecknas av extremt låg ljudnivå, mycket hög kapacitet och låg energiförbrukning. Hastigheten kan enkelt justeras till nödvändig nivå. Den har också en inbyggd larmfunktion som ger ett akustiskt och synligt larm om något skulle inträffa i anläggningen.

Produktbeskrivning
Bruksanvisning
EG-försäkran

En radonsug med mycket hög prestanda i litet format som vanligen lämpar sig för normalstora och större villor/flerbostadshus. Ansluts direkt till ett jordat uttag. 

Radovac 230M kännetecknas av extremt låg ljudnivå, mycket hög kapacitet och låg energiförbrukning. Hastigheten kan enkelt justeras till nödvändig nivå. Den har också en inbyggd larmfunktion som ger ett akustiskt och synligt larm om något skulle inträffa i anläggningen.

Produktbeskrivning
Bruksanvisning
EG-försäkran

Radovac 230S

Radonsugen för den mindre villan eller fritidshuset. God prestanda, låg energiförbrukning samt smidig installation. Anslutes direkt till ett jordat uttag. Ersätter 224 S. 

Även Radovac 230S har en mycket låg energiförbrukning i förhållande till sin kapacitet och extremt låg ljudnivå. Den har också en inbyggd larmfunktion som ger ett akustiskt och synligt larm som gör dig uppmärksam på eventuella problem i anläggningen.

Produktbeskrivning
Bruksanvisning
EG-försäkran

Radonsugen för den mindre villan eller fritidshuset. God prestanda, låg energiförbrukning samt smidig installation. Anslutes direkt till ett jordat uttag. Ersätter 224 S. 

Även Radovac 230S har en mycket låg energiförbrukning i förhållande till sin kapacitet och extremt låg ljudnivå. Den har också en inbyggd larmfunktion som ger ett akustiskt och synligt larm som gör dig uppmärksam på eventuella problem i anläggningen.

Produktbeskrivning
Bruksanvisning
EG-försäkran

Behöver du rådgivning?

Du kan nå oss vardagar kl. 08.00-17:00